Hypnóza

Hypnóza se využívá k ovlivňování :

  • úzkosti, trémy, deprese, strachu
  • psychosomatických obtíží (poruchy spánku, bolesti hlavy, tiky, obezita, apod.), některých závislostí
  • posttraumatických stavů.

Prostřednictvím hypnózy lze podpořit schopnost psychické relaxace, ovlivnit únavový syndrom, zlepšit fyzickou i psychickou výkonnost či odolnost, odstranit některé somatické problémy (ztuhlost, křeče…).

Certifikát o absolvování kurzu

Certifikát základu hypnózy