Kineziologie

Řeším hluboko ukryté problémy. Pracuji na problému v současnosti  v regresi. Procházím tak s klientem celým životem a hledám negativní emoce, které souvisejí s jeho problémem. Často se odhalí pravdy z dětství nebo prenatálního období, které si ani nemůžeme uvědomit. Jindy to jsou záležitosti, které si neradi přiznáváme. Tato metoda umožňuje lépe poznat sebe sama, porozumět svým citům a chování. Někdy stačí opravdu málo, aby se klient zbavil obtíží, znovu si sebe vážil a objevil své možnosti nebo schopnosti.

Certifikát o absolvování kurzu

Certifikát Poradce Klíč k životu